Jäseneksi liittyminen

Seuran jäsenyys
Kalajoen Pallo on jalkapallotoimintaa kalajoen kunnan alueella harjoittava rekisteröity yhdistys. Kuten muutkin yhdistykset (seurat) se tuottaa toimintaa jäsenilleen järjestämällä harjoituksia, otteluita, koulutusta ja ym lajiin liityvää toimintaa. Senpä vuoksi tuo suhteellisen pieni maksu tulisi jokaisen maksaa merkkinä siitä, että huväksyy seuran säännöt ja haluua tulla toimimaan suraan. Jäsenmaksua ei voi liittää mihinkään muuhun maksuun vaa se on maksettava vain jäsenmaksuna. Jäsenyydestä voi myös olla tiettyjä taloudellisa etuja.
Henkilöjäsenyys: 10€/ vuosi,
mikä on tarkoitettu yksittäiselle pelaajalle tai henkilölle joka toimii seurassa tai vain haluaa kannattaa seuran tekemää arvokasta juniorityötä.
Perhejäsenyys 20€/ vuosi,
mikä on tarkoitettu perheille jossa on useampia henkilöita seuran toiminnassa mukana. Perhejäsenmaksu antaa myös perheen vanhemmille oikeuden osallistua äänivaltaisina jäseninä seuran yleisiin kokouksiin, mikä ei sääntöjen mukaan vain juniorille (alle 15 v) otetun henkilöjäsenmaksun puitteissa ole mahdollista. Perhejäsenyyt myös kasvattaa nopeimmin seuran jäsenmäärää, mikä tietenkin on hyvä asia sisäisesti ja etenkin ulospäin.
Yritys / Yhteisöjäsenmaksu 30€ -> /vuosi,
On tarkoitettu yrityksille tai yhteisöille jotka haluavat tukea vapaaehtoista seuran suorittamaa lasten ja nuorten kasvatusta liikunnan avulla. Jäsenmaksun minimi maksu on 30€ mutta ylärajan voivat ko yhteisöt itse päättää ja merkitä sen sille varattuun kenttään. Yritys ja yhteisöjäsenellä on puheoikeus seuran kokouksissa.
Jäsenyyden muutos
Mikäli haluatte muuttaa jäsenyyttä esim. henkilöjäsenyydestä perhejäsenyyteen tehkää se täällä merkitsemällä kohta "muutos" ja lisätkää muiden perheen jäsenten nimet niille varattuun kenttään. Perhejäsenyydessä on myös tärkeää merkitä katuosoite sille varattuun kenttään.
Jäsenyyden irtisanominen
Mikäli olette syystä tai toisesta lopettanut toiminnan seurassa, ettekä halua jäsenyyttä jatkaa, merkitkää se kohta kaavakkeessa ja antakaa jäsenmaksussa maksajan kohdalla oleva nimi sekä asiakas- eli jäsennumero, laskun numero tai viitenumero. Yksi noista riittää. Jos laskua ei löydy, pelkkä nimi ja osoite riittää. Poistamme teidät jäsenrekisteristä.

JÄSENYYSLAJIT
Muutos
Suku- ja etunimi
Perhej. muut nimet
Katuosoite ja posti no:
Puhelinn:
Sähköposti:
Yrity-/ Yhteisöjäsenen ilmoittama jm suuruus €
Perutun jäsenyyden laskun tunnistusnumerot
Haluatko kommentoida seuraa lopettamisestasi? Vapaaehtoinen

Syötä vieressä näkyvät numerot
 


   
Kalajoen Pallo